– Mediebildet er sterkt preget av nyheter om krig, katastrofe, klimakrise og politisk uro. For mange kan det nok være vanskelig å se lyst på fremtiden i en så dramatisk verdenssituasjon, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.

Meningsmålingen, utført av Opinion, viser at 35 prosent ikke tror på en bedre verden, 38 prosent tror den holder seg som i dag, og kun 15 prosent av de spurte tror verden ser bedre ut i 2027.

– Jeg synes det er trist at så mange har et så dystert syn på framtiden. For sannheten er jo at verden utvikler seg i riktig retning på mange viktige områder, slik som innen fattigdomsbekjempelse, spedbarnsdødelighet og tilgang til rent vann, sier Helland.

Heller ikke hos de unge er fremtidstroen sterk. Kun en av fem i alderen 18 til 29 år tror verden er et bedre sted å leve om ti år.

– Det er synd at unge i Norge ikke er mer optimistiske på verdens vegne. Det er jo disse som kan bidra sterkest til at verden utvikler seg i riktig retning, påpeker Helland.