- Den verste situasjonen en politimann kan komme opp i