Varetektsfengsel etter voldtektsforsøk på festival