FHI: To tilfeller av akutt hepatitt hos barn ved norske sykehus