Søndag og lørdag ble det registrert henholdsvis 20 og 35 nye søknader om asyl fra ukrainske borgere.

UDI begynte å oppgi oversikt over ukrainske asylsøkere til Norge den 25. februar. Siden da har det kommet 22.519 søknader.