Solberg erkjenner utfordringer innen psykisk helse