Tallet for september er det samme som for august, men noe lavere enn for juli og juli.

Amerikansk kjerneinflasjon, der mat- og energikostnader ikke inngår, steg til 5,1 prosent i september. Tilsvarende tall for august var 4,9 prosent. I februar var kjerneinflasjonen 5,4 prosent, det høyeste tallet på 40 år.

Inflasjonstallene følges nøye av den amerikanske sentralbanken, som gjentatte ganger har satt opp styringsrenten i et forsøk på å bremse inflasjonen.

Markedet forventer at banken vil begynne å trappe ned tempoet i stigningene, og bare øke med 0,5 prosentpoeng i desember, melder CNBC.