Saken som har gått i lagmannsretten siden april har vært et samarbeidsprosjekt mellom Befalets fellesorganisasjon ( BFO ) og Norsk offisersforbund ( NOF ) og en offiser fra hvert forbund. Saken ble først tapt i Trygderetten i 2022, men Gulating lagmannsrett er ikke i tvil.

– Lagmannsretten er kommet til at fartøytillegg og vakttillegg er pensjonsgivende inntekt etter lov om Statens pensjonskasse paragraf 11 første ledd og at Trygderettens vedtak i de to sakene er ugyldige, skriver lagmannsretten i dommen som ble avsagt torsdag.

NRK omtalte også saken torsdag kveld.

Dersom dommen blir rettskraftig vil pensjonen for de to saksøkerne måtte bli vurdert på nytt. Ankefristen er satt til én måned fra 16. mai.

– Dette er en stor seier som trolig får betydning for veldig mange i Forsvaret., sier leder Dag Stutlien i BFO til NRK.