Det melder strømbørsen Nord Pool på sine nettsider. Tirsdagens snittpris per kWh er 71,7 øre lavere enn mandag og 4,3 øre høyere enn samme dag året før.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og som regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Støtten trekkes fra på faktura for nettleien.

Maksprisen tirsdag på 1,25 kroner per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 18 og 19. Den er 56,7 øre lavere enn mandag og 36,3 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge vært 1,77 kroner.

Minsteprisen blir på 29,4 øre per kWh mellom klokken 23 og 00.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.