Ifølge Klassekampen er Asle Toje, forskningssjef ved Nobelinstituttet, blant dem som tror Stortinget kommer til å redusere antallet fly fra den nåværende planen om 52 nye F-35-fly. Han kommer med uttalelsen i boka «Angrep eller forsvar» av Ingeborg Eliassen og Cathrine Sandnes.

I sin årlige oppsummering i Oslo Militære Samfund advarte forsvarssjefen mot å redusere antall fly. Han ser på de nye kampflyene som det viktigste våpenet i det framtidig Forsvaret.

– Det vil svekke den operative evnen til Forsvaret i forhold til det vi ligger på i dag, og i forhold til det vi forventer å ligge på i fremtiden, utdyper admiral Bruun-Hanssen overfor NTB etter foredraget.

– Politisk krevende

Forsvarssjefen benyttet også anledningen til å kommentere foredraget forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) holdt samme sted uka før, der hun blant tok opp hans faglige råd i fjor høst til den nye langtidsplanen for Forsvaret.

I sitt innspill ba forsvarssjefen om 30 milliarder kroner i neste fireårsperiode. Forsvarsministeren fastslo i sitt foredrag at dette var en krevende bestilling og uttalte at hun så det som sin plikt å realitetsorientere Forsvaret i lys av tøffere økonomiske tider for landet.

– Forsvarssjefen forstår godt at det fagmilitære rådet er politisk krevende. Jeg forstår også at det dilemmaet fortoner seg mer krevende i dag enn for seks måneder siden på grunn av den økonomiske situasjonen i Norge og utsiktene for norsk økonomi. Men behovene de ligger der og dette endrer ikke på alvoret i Forsvarets situasjon, uttalte Bruun-Hanssen.

Nedbygging

Han advarer politikerne mot å avvike for mye fra kostnadsbehovene han anslo i sitt fagmilitære råd.

– Det vil bety en gradvis nedbygging av Forsvaret. Vi vil ikke ha råd til å reinvestere i materiell, og da går bredden i strukturen bort. Vi vil da miste hele komponenter eller hele deler. Plutselig har vi ikke lenger et artilleri eller minerydderfartøy. Det vil gi en svekket forsvarsevne av landet, utdyper han overfor NTB.

Bruun-Hanssen sier det i en årrekke har vært mer fokus på å opprettholde aktiviteten i Forsvaret på bekostning av beredskapen. Men med dagens sikkerhetspolitiske situasjon er nedprioritering av beredskapen ikke lenger en akseptabel løsning, fastslo han.

Han sier alle ressurser nå vris mot å gjøre Forsvaret mer operativt med kortere responstid og mer utholdenhet.

Færre oppdrag

I foredraget tok Bruun-Hanssen til orde for å redusere antall utenlandsoppdrag. I dag er Norge involvert i totalt 13 oppdrag med totalt 112 soldater. Forsvarssjefen var klar på at det ikke er antallet soldater som er utfordringen, men all støtte som må gis disse i form av logistikk, materiell, personell og etterretning.

– Noen av disse miljøene er små med liten bemanning, og vi sliter dem ut med å spre dem så tynt utover. Jeg anbefaler derfor en kraftsamling på noen færre steder. Det vil også gi oss mer kompetanse tilbake, sier Bruun-Hanssen til NTB.

Blant dagens 13 operasjonsområder mener forsvarssjefen at Norge fortsatt bør prioritere å være til stede i Afghanistan, Irak og Mali.