Næringslivet ber staten ta regningen for sikkerhetstiltak