Forsterkede koronatiltak på Vestlandet videreføres, men lempes noe