Bergen vil lempe litt på tiltakene, men ikke slippe helt opp