Ett år av dommen er betinget med en prøvetid på to år, opplyser Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Det var i forbindelse med konkurs i mannens virksomhet og etterfølgende bokettersyn at Skatteetaten avdekket at det var overført betydelige midler til mannens private konto.

Verken overføringene eller de private transaksjonene var rapportert til Skatteetaten som inntekt og var dermed unndratt beskatning. Det ble også avdekket at mannen ikke hadde bokført omsetning eller ført regnskap overhodet.

– Skattesystemet i Norge er basert på tillit, og politiet ser svært alvorlig på at tilliten blir brutt nettopp fordi staten er helt avhengig av skatteinntekter for å opprettholde velferdssystemet, sier politiadvokat Fredrik Reinertsen ved seksjon for finans- og spesiallovgivning i Oslo politidistrikt.

Mannen ble også dømt til å tåle inndragning av besparelsene han oppnådde på ikke å føre regnskap. Han er også fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet på ubestemt tid.