Arbeiderpartiet går fram 3,6 prosentpoeng til 22,6 prosent på Opinions siste måling for Altinget og ABC Nyheter.

Fremgangen er signifikant for Arbeiderpartiet, sier rådgiver Martin Stubban i Opinion.

– Det er en god stund siden vi har sett det. Nå er gapet mellom Høyre og Ap ikke så stort lenger, sier Stubban til ABC Nyheter.

– Lå urealistisk høyt

Samtidig som Ap øker, faller Høyre kraftig. Partiet går tilbake hele 5,1 prosentpoeng. Høyre er likevel landets største parti med 25,4 prosent av velgerne i målingen.

Høyre-leder Erna Solberg lar seg ikke stresse over tilbakegangen.

– Det blir jo rart å trekke på smilebåndet når vi går ned, men vi lå urealistisk høyt på denne målingen forrige måned. Jeg synes dette er gode tall for Høyre og gleder meg over at så mange ønsker seg ny regjering og ny politikk, sier hun.

Frp har gått opp 1,7 prosentpoeng til hele 17 prosent. Feilmarginen for partiet i målingen er imidlertid på 2,7 prosentpoeng.

Endring fra april

Partiene fordeler seg slik (endring fra april i parentes): Ap: 22,6 (+3,6), H: 25,4 (-5,1), Sp: 5,6 (+0,3), Frp: 17,0 (+1,7), SV: 7,7 (-1,7), Rødt: 5,0 (+0,8), V: 5,5 (+0,3), MDG: 4,2 (+0,8), KrF: 3,5 (+0,2), andre: 3,6 (-0,8). Størst av de andre partiene er INP med 2,1 prosent (-0,6).

Målingen er basert på 1000 telefonintervjuer, der 74 prosent har svart om partipreferanse. Intervjuene ble gjennomført i perioden 23.–29. April. Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 1 og 3,1 prosentpoeng. De største partiene har de største feilmarginene.

Feilmargin per parti: Ap (3), H (3,1), Sp (1,7), Frp (2,7), SV (1,6), Rødt (1,6), V (1,7), MDG (1,5), KrF (1,3), Andre (1,4)