Forsvaret i nord blir styrket med over to milliarder