Ny instruks fra Helsedirektoratet skal lette på trykket hos prøvelaboratoriene