Hansen hevder ny tolkning av reglene aldri ble meddelt