– Vi ser at de som har vært permittert under pandemien, scorer markant lavere på alle parametere enn de som ikke ble permittert, og at det er en klar sammenheng mellom permittering under pandemien og lavere arbeidslyst, sier daglig leder Kristin Fjellman i fagforeningen Krifa Norge. De står bak undersøkelsen sammen med SMB Norge, interesseorganisasjonen for landets små og mellomstore bedrifter.

Arbeidslysten måles ut fra sju faktorer på en skala fra 0 til 100. Den totale arbeidslysten i Norge har falt med 2 prosent til 70 poeng i 2022 fra 72 poeng i 2017.

Undersøkelsen viser også en klar sammenheng mellom sykefravær og arbeidslyst, ifølge kommunikasjonssjef Joachim Dagenborg i SMB Norge.

Faktoren som har klart størst innvirkning på nordmenns arbeidslyst er opplevelsen av å bruke arbeidslivet på noe meningsfylt, mens det som påvirker i minst grad, er ledelse.

Lønnsnivået til den ansatte hadde lite eller ingen påviselig effekt på arbeidslysten, men opplevelsen av å ha en rettferdig lønn hadde imidlertid en effekt på ansattes ønske om å skifte jobb.

Beregninger viser at den samfunnsmessige gevinsten av å øke den samlede arbeidslysten i Norge med 1 prosent, utgjør cirka 50 milliarder kroner i året.