Tørke ga den dårligste kornavlingen på nesten 50 år