Koronasmittet utlending passerte stengt grenseovergang