Nær 362 millioner er tildelt næringslivet gjennom kompensasjonsordningen