Helseministeren: – Digital kompetanse gir oss et fortrinn