- Mindre kvikksølv hos tannlegeassistenter enn oppgitt