Politimann som skjøt 36-åring, gjorde ikke noe ulovlig