Statsadvokaten sender kidnappings-etterforskning i retur til politiet