Norge lovet å ta imot flyktninger – ingen har kommet