19-åringene strømmet til studiestedene i koronaåret