Solberg ser ingen grunn til ny behandling av E16-sak