Barnevernet vurderte ikke 13-åringens sak som akutt