Vil ha svar på om nordmenn deltok i krigsforbrytelser