Studie: Flere kvinner enn menn mener det er greit å være hjemme fra jobb, selv om man er frisk