Legemiddelverket publiserer rapport om vaksinebivirkninger