Oslo kommune anker sak mot tvangsinnløste småaksjonærer i Hafslund