Fortsatt ingen funn i søk etter savnet russisk helikopter