Frifinnelse for frihetsberøvelse av familie til Syria opphevet