Forsvarssjefen: – Langtidsplan med mer risiko enn jeg ønsket