Den 53 år gamle kvinnen må ut med millionbeløpet i menerstatning, erstatning for fremtidig inntektstap og erstatning for fremtidige utgifter til sin datter, har Sør-Rogaland tingrett bestemt. Det skriver Stavanger Aftenblad.

Kvinnen ble i tingretten i fjor sommer dømt til fem og et halvt års fengsel blant annet for å ha mishandlet sine fire barn over flere år. I januar i år satte lagmannsretten ned straffen med ett år. Dommen er nå rettskraftig.

Det var først i mai i år at de sivile kravene fra en av 53-åringens døtre ble behandlet i retten. Grunnen var at de nødvendige undersøkelsene av datteren ikke ble klare tidlig nok til at de kunne behandles i straffesaken.

Psykologen som gjennomførte undersøkelsene, konkluderer i sin rapport med at fornærmedes psykiske skader først og fremst skyldes morens mishandling. Dette er Sør-Rogaland tingrett enig i.