Solberg vurderer å frata kommunene reservasjonsbeslutning