Huitfeldt: – Dette kan bli et vendepunkt i Europas historie