Strengere regler for adgang til Stortingsbygningen