KPMG anker erstatningsdommen på 656 millioner kroner