Gabrielsen vil sentralisere kontroll med kjøletårn