Bjørnland varsler at informasjonsutvekslingen mellom Politiets sikkerhetstjeneste (PST). og samarbeidspartnere, PST og politiet og politiet og helsevesenet nå skal evalueres.

– Det har vært veldig dilemmafult og vanskelig å kommunisere godt, for informasjonen har tilflytt oss fortløpende, og det har jo vært kritisk å kunne gjøre justeringer underveis med veldig korte tidsfrister, sier Bjørnland til TV 2.

– Det kan nok hende at vi har fremstått som sprikende og lite konsistent, men det tenker jeg at det får en evaluering vise, og gi oss læringspunker, sier hun.

Politiet har fått kritikk for rådene om å utsette pridemarkeringer og for å si at de ikke kunne garantere for sikkerheten. Samtidig har PST fått kritikk for å slå fast at masseskytingen var et terrorangrep før Oslo-politiet, som etterforsker saken, har gjort det.