EU slår tilbake i torskekrangel: Mener Norge bryter Svalbard-traktaten