Passasjerer var innesperret på tog etter strømbrudd