Regjeringen vil fjerne særrettigheter for flyktninger