Antall intensivsenger omtrent på samme nivå som før koronapandemien