Anniken Hauglie ilegges karantene av Karantenenemnda