Da fireåringen gikk av, kjørte toget videre med mor